Vėluoju atsiskaityti už prekes

Kodėl kreditorius ir toliau siunčia prekes, nors už paskutiniąsias dar nesumokėjau?

Paprastai sudarant sutartį šalys susitaria dėl sutarties nutraukimo sąlygų arba vadovaujasi įstatyme įtvirtintomis nuostatomis. Todėl kreditorius vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, negali nutraukti sutarties ir nustoti teikti prekes / paslaugas anksčiau nei atsiranda tam faktinės prielaidos.

Rekomenduojame pakartotinai susipažinti su prekių įsigijimo ir teikimo sąlygomis, kuriose detaliai aptariamos prekių teikimo sustabdymo ar nutraukimo sąlygos.

Jei nepageidaujate toliau gauti pateiktu užsakymu nurodytų prekių, rekomenduojame prekių įsigijimo ir teikimo sąlygose nustatyta tvarka (paprastai telefonu ar (ir) raštu) informuoti kreditorių (prekių teikėją) apie savo valią nutraukti prekių teikimą. Taip pat būtinai kreiptis į kreditorių ar išieškojimo įmonę dėl pradelstų mokėjimų, išsiaiškinti jų dydį ir suderinti mokėjimo detales. Tokiu būdu išvengsite tolesnio pradelsimo ir galėsite padaryti iki tol neatliktus atsiskaitymus už kreditoriaus perduotas prekes, tuo tarpu kreditorius gaus informaciją apie prekių teikimo nutraukimą (sustabdymą).