Vekselis

Kas yra vekselis?
Paprastasis vekselis – tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Be to, vekselis tarpusavio santykiuose yra naudojamas kaip viena iš teisėtų mokėjimo priemonių, skirtų tarpusavio atsiskaitymams. Vekselis yra besąlyginis ir neginčytinas dokumentas, todėl vekselio davėjas negali ginčyti vekselyje nurodytos sumos, terminų ar kelti kitas sąlygas. Būtina pažymėti, jog teisės aktai numato griežtus rekvizitus, kurių nesant dokumentas negali būti pripažįstamas vekseliu. Daugiau informacijos apie vekselius galite rasti Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir Paprastųjų vekselių įstatyme.
Kokios yra vekselio pasirašymo pasekmės?
Teisės aktai numato ne tik vekselio davėjo (mokėtojo), tačiau ir vekselio turėtojo pareigas. Siekiant, jog pagal vekselį būtų atsiskaityta, vekselio turėtojas per teisės aktuose nurodytą terminą privalo pateikti vekselį jo davėjui apmokėti bei pranešti apie vekselio neapmokėjimą. Vekselio davėjas (mokėtojas) privalo per vekselyje nurodytą laikotarpį (jei jis nenurodytas, vekselio davėjui pareikalavus), sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą. Apmokėjęs vekselį, mokėtojas gali reikalauti, kad jam būtų atiduotas vekselio turėtojo pakvituotas vekselis. Sumokėjęs sumos dalį pagal vekselį, vekselio davėjas (mokėtojas) gali reikalauti, kad tai būtų pažymėta vekselyje ir jam būtų išduotas pakvitavimas.
Kokios yra neįvykdyto mokėjimo pagal vekselį pasekmės?
Teisės aktų nustatyta tvarka vekselio turėtojas gali kreiptis į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo. Notaro vykdomasis įrašas - tai notaro patvirtintas dokumentas, patvirtinantis kreditoriaus teisę į piniginės sumos išieškojimą iš asmens, ir šis notaro išduotas dokumentas yra vykdomasis dokumentas, turintis tokią pačią juridinę galią, kaip ir teismo išduodamas vykdomasis raštas po priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo. Gavęs vykdomąjį įrašą, kreditorius turi teisę kreiptis į antstolius dėl priverstinio gautinų lėšų išieškojimo, taikant priverstinio poveikio priemones. Daugiau informacijos apie priverstinį vykdymą galite rasti skiltyje Priverstinis vykdymas.