Turiu labai daug neapmokėtų sąskaitų, kurios yra nemažos. Atsidūriau keblioje padėtyje

Turiu neapmokėtų sąskaitų su didelėmis sumomis. Kaip turėčiau elgtis?

Visų pirma, svarbu įvertinti bendrą situaciją, susijusią su turimomis skolomis. Jei nesate tikri dėl to, kam ir kiek esate skolingi, paprašykite išieškojimo įmonių ir kreditorių pateikti Jūsų turimų skolų suvestinę. Tokiu būdu, žinodami bendrą įsipareigojimų sumą ir pajamų dalį, kurią galite skirti įsipareigojimams įvykdyti, galėsite tinkamai įvertinti situaciją.

Priklausomai nuo situacijos sudėtingumo galimi skirtingi būdai išspręsti finansinius sunkumus, pavyzdžiui susitariant dėl vėlesnių mokėjimo terminų ar skolų mokėjimo dalimis. Tačiau dažnai problemos sprendimas reikalauja bendravimo su keliais skirtingais kreditoriais ir skolų dengimo grafikų derinimo.

Geranoriškai Jūsų problema gali būti išspręsta, kai:

  1. Sudaromi mokėjimo planai su visais kreditoriais
  2. Skolos yra apjungiamos ir dengiamos jas restruktūrizuojant (į paskolas)
  3. Arba dalis skolų mokamos pagal mokėjimo planus ir dalis jas restruktūrizuojant.

Skolų restruktūrizavimas gali būti taikomas tiek pačių kreditorių, tiek ir bankų.

Kaip matote, visais atvejais yra būtinas Jūsų bendradarbiavimas su kreditoriais, tik tokiu būdu galite pasiekti geriausių rezultatų ir išvengti nepageidaujamų pasekmių.

Geranoriškiems susitarimams pasiekti Jūs turite būti mokus, t.y. galintis vykdyti įsipareigojimus laiku. Dažnai restruktūrizuojant skolas galima susitarti dėl išlaidų ir palūkanų mažinimo.

Jei geranoriški susitarimai negalimi dėl pavyzdžiui laikino ar ilgalaikio nemokumo, Jūs galite pasirašyti vekselį ir tokiu būdu maksimaliai prailginti mokėjimo terminą. Daugiau apie vekselį skaitykite skiltyje Vekselis.

Susisiekite su išieškojimo įmone ir Jums bus suteikta detali informacija apie turimus duomenis, Jūsų skolas bei jų dengimo galimybes.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo Fizinių asmenų bankroto įstatymas, kurio paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taip pat paminėtina, jog įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra tik Lietuvos Respublikoje, o bankroto procesą gali inicijuoti tik pats fizinis asmuo, kai tampa nemokus, t.y. kai negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas.
Vis dėlto, prieš priimant sprendimą inicijuoti bankroto bylą, reikėtų įvertinti ne tik bankroto įstatymo suteikiamus pliusus, bet ir minusus: iškėlus bankroto bylą fizinio asmens nuosavybės teise valdomas turtas gali būti parduotas, fiziniam asmeniui bankrutavus tam tikrą laiką negalimas paskolų suteikimas ir gavimas nepranešus kreditoriams, negalimas tam tikrų pareigų užėmimas, juridinio asmens steigimas ar valdymas, galimas visuomenės pasitikėjimo sumažėjimas. Be to, net ir iškėlus bankroto bylą, tam tikrą laiką bus tenkinami kreditorių reikalavimai pagal teismo patvirtintą fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą.
Taigi prieš inicijuodamas bankroto procesą gerai pasvarstykite ir įvertinkite visus bankroto procedūros suteikiamus pliusus ir minusus.