Skola teisme arba pas antstolius

Ar greitai byla iš išieškojimo įmonės gali atsirasti pas antstolį?

Laikotarpis nuo ikiteisminio išieškojimo pradžios iki priverstinio vykdymo dažniausiai yra 3-4 mėn. Prieš tai išsiunčiami keli priminimo ir pareikalavimo laiškai. Išieškojimo įmonė stengiasi visais teisėtais įmanomais būdais rasti asmens kontaktus, siekiant kuo operatyviau ir ekonomiškiau išspęsti turtinių lėšų susigrąžinimo klausimą. Asmenims ignoruojant ir (ar) vengiant bendrauti su išieškojimo įmonės darbuotojais, nesėkmingai tęsiantis derybų stadijai, gali būti svarstoma galimybė kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo.

Kliento pavedimu išieškojimo įmonė kreipiasi į teismą. Teismui priėmus teismo sprendimą (įsakymą) ir pastarajam įsiteisėjus, kreditorius turi teisę gavus vykdomąjį dokumentą, kreiptis į antstolį dėl priverstinio priteistų lėšų išieškojimo, taikant valstybės suteiktus įgaliojimus. Taip pat yra galimas neteisminis priverstinio vykdymo per antstolius procesas, jei neapmokamas vekselis per nurodytą terminą. Daugiau apie išieškojimo proceso etapus bei vekselio administravimo procesą rasite Gavote laišką bei Vekselis skiltyse.

Ką reiškia turto areštas?

Turto areštas - priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti turtinės prievolės įvykdymą kreditoriaus naudai, taip užtikrinant kreditoriaus reikalavimų įgyvendinimą.

Teismo sprendimu yra patvirtinamas kreditoriaus turtinis reikalavimas ir priimamas sprendimas, nustatantis skolininko atsakomybę už priteistą skolą. Jei teismo sprendimas neįvykdomas geranoriškai, tada inicijuojamas priverstinis vykdymas.

Priverstinis vykdymas reiškia skolos išieškojimą kreditoriaus naudai iš skolininko, per specialius valstybės įgaliojimus turintį subjektą – antstolį, kuris turi teisę taikyti priverstinio poveikio priemones (pvz. sąskaitų, turto areštavimas, ar kt.). Priverstinis vykdymas pradedamas nuo raginimo įvykdyti sprendimą pateikimo. Raginime nurodoma ne tik mokėjimo informacija, bet ir kontaktinė antstolio informacija. Jei skolininkas negali sumokėti skolos ir jis nesikreipia į antstolį dėl atsiskaitymo dalimis ar mokėjimo atidėjimų, tolimesni veiksmai priklauso nuo proceso metu įgytos informacijos apie skolininko valdomą turtą. Antstolis turi teisę nukreipti išieškojimą į tam tikras asmens pajamas: į darbo užmokestį, pensiją ar kt. arba realizuoti areštuotą turtą (pvz. varžytinėse).

Apie priverstinio vykdymo išlaidas skaitykite skiltyje Kokios išlaidos susidaro išieškant skolas?