Esu skolingas telekomunikacijų bendrovei

Turiu nesumokėtų sąskaitų už telekomunikacijų bendrovės teikiamas paslaugas. Kaip vyks išieškojimo procesas?
Skolų išieškojimas vyks įprasta tvarka. Daugiau informacijos apie tai galite skaityti skiltyje Gavote laišką.
Sutarties su telekomunikacijos bendrove nesudarinėjau, kaip galiu tai įrodyti?

Telekomunikacijų srityje pasitaiko atvejų, kai pasinaudojant kito asmens duomenimis, asmens dokumentais, klastojant asmens dokumentus ar kitu būdu panaudojant apgaulę, tretieji asmenys sudaro sutartis, siekdami savo ar kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą ar išvengti turtinės prievolės. Kadangi už tokią veiką Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę, todėl dėl savo pažeistų teisių būtina kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekančias institucijas (policiją).

Jeigu įtariate, kad Jūsų asmens dokumentu buvo pasinaudota, jis galėjo būti suklastotas, ar jį buvote nors ir trumpam laikui praradę ir dėl to kreipėtės į policiją ar kitą kompetentingą instituciją, turite pateikti tai patvirtinantį išrašą. Jei į policiją nesikreipėte, padarykite tai nedelsiant (raštu).

Siekiant įrodyti, kad sutartis su telekomunikacijos bendrove, pagal kurią buvo teiktos paslaugos ir už kurias nebuvo atsiskaityta, sudaryta ne Jūsų, tačiau Jūsų vardu, panaudojant Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis ir į nepriklausomą ekspertą dėl parašo (rašysenos) ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju reikės sumokėti apie 1000 LTL sumą už ekspertizės atlikimą. Jei ekspertas nustatys, kad sutartyje yra ne Jūsų parašas ar rašysena neatitinka/nesutampa su Jūsų rašysenos pavyzdžiais, turėsite teisę reikalauti iš kreditoriaus nuostolių atlyginimo, t.y. atlyginti patirtas išlaidas už ekspertizės atlikimą.