Bendrieji klausimai

Išieškojimo įmonių veikla

Yra susikaupusių neapmokėtų sąskaitų, bet dar negavau priminimo laiškų. Ką turėčiau daryti?
Svarbiausia nedelskite ir nelaukite skolos pareikalavimo laiško iš kreditoriaus, kadangi kiekvienas laiškas padidins Jūsų išlaidas. Jei žinote apie turimą įsipareigojimą, jį turėtumėte įvykdyti nedelsiant. Jei negalite mokėti iš karto, susisiekite su kreditoriumi, kuriam esate skolingi, ir paprašykite pratęsti mokėjimo terminą arba galimybės skolą sumokėti dalimis. Jei laiku susisieksite ir informuosite apie savo situaciją, dauguma atvejų Jums bus leista sumokėti skolą vėliau arba dalimis. Kreditorius neprivalo įspėti Jūsų apie turimus įsipareigojimus, nes jais tinkamai pasirūpinti privalote Jūs.
Gavau laišką iš išieškojimo įmonės, bet niekada nebuvau gavęs(-usi) sąskaitos už nurodomą skolą. Ką reikėtų daryti?
Gali būti, kad kreditoriui nepranešėte apie pasikeitusį adresą ir sąskaita buvo nusiųsta senuoju adresu arba buvo pamesta siuntimo metu. Jei pakeitėte gyvenamąją vietą, nepamirškite apie tai informuoti Gyventojų registro tarnybos ir ją deklaruoti. Taip pat apie naują adresą informuokite visas įmones, iš kurių gaunate sąskaitas, kadangi jos neprivalo tikrinti adreso Gyventojų registro tarnyboje.
Kada skolą galima perduoti išieškojimo įmonei?

Skola gali būti perduota išieškojimui iškart po to, kai sueina sąskaitos mokėjimo terminas. Laikoma, kad skola susiformuoja kitą dieną po sąskaitos apmokėjimo termino pabaigos.

Lindorff siūlo savo klientams sąskaitų vadybos ir priminimų paslaugas, taigi sąskaita gali būti tvarkoma Lindorff ir iškart po pardavimo sandorio, tačiau iki apmokėjimo termino suėjimo ši suma dar nėra laikoma skola.

Ar galima išieškojimo įmonei perduoti fizinių asmenų skolas?
Lindorff klientai (juridiniai asmenys) gali perduoti išieškojimui ir fizinių, ir juridinių asmenų skolas, tai yra teisėta ir įprasta verslo praktika, kad bendrovės su skolų administravimu susijusius procesus perduoda vykdyti specializuotoms skolų išieškojimo bendrovėms.
Kaip vyks skolos išieškojimo procesas?

Informaciją apie skolų išieškojimo etapus bei patarimus, kaip elgtis skirtingose situacijose, galite rasti skiltyje Gavote laišką. Informaciją apie skolų išieškojimą iš įmonių galite rasti skiltyje Išieškojimas iš juridinių asmenų.

Kreditoriai bendrovės viduje dažniausiai turi pasitvirtinę skolų išieškojimo tvarkas ir jomis vadovaujasi, todėl konkretus parenkamas procesas priklauso nuo įsipareigojimo pobūdžio, kreditoriaus, sumos, Jūsų elgesio ir kitų aplinkybių. Dažniausiai skolos išieškojimo procesą sudaro priminimai (telefonu ir raštu), pareikalavimo laiškai, o šioms ikiteisminėms priemonėms nedavus laukiamo rezultato, gali būti inicijuojamas skolos priteisimas teisme ir išieškojimas perduotas antstoliams.

Kiek laiko išieškojimo įmonės išieško neapmokėtas sąskaitas? Kada įsigalioja skolos senatis?

Kreditorius ar išieškojimo įmonė, veikianti kreditoriaus vardu, išieškojimą vykdo iki visiško skolos apmokėjimo. Ikiteisminio išieškojimo trukmė nėra ribojama laiko atžvilgiu.

Įstatymas numato, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Pažymėtina, jog ieškinio senatis taikoma tik teismo ir tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų.

Tačiau ikiteisminis skolos išieškojimas vykdomas ne teisminėmis pažeistos teisės gynybos priemonėmis, o taikant taikias priemones, todėl ieškinio senatis ikiteisminio išieškojimo metu negali būti taikoma, tiesiog išnyksta kreditoriaus teisė kreiptis į teismą dėl pažeistos jo teisės apgynimo.

Ar skolų išieškojimas ir turto areštas – tas pats?

Išieškojimo procese atliekami veiksmai skatina skolingą asmenį padengti skolą kreditoriui. Arešto paskirtis, kol skola dar nėra priteista, gali būti Jūsų turimo skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimas. Tad tai nėra tapatūs procesai. Išieškojimą vykdo kreditorių ar samdomų skolų išieškojimo įmonių darbuotojai, o priteistas skolas išieško antstoliai. Turto areštas yra registruojamas Turto arešto aktų registre, o areštuojamą turtą aprašo ir saugo antstoliai.

Daugiau informacijos apie priverstinį vykdymą galite rasti skiltyje Priverstinis vykdymas.

Ar gali ta pati sąskaita iš antstolių būti grąžinta išieškojimo įmonei?
Toks atvejis yra galimas. Jei nėra pajamų ar turto, iš kurio antstoliai galėtų išieškoti, vykdomąjį dokumentą kartu su išieškojimo negalimumo aktu, antstolis gali grąžinti kreditoriui. Dėl to priteistas reikalavimas nedingsta, tik laikinai yra apribojimas jo išieškojimas per antstolius. Kreditoriui kreipusis, išieškojimo įmonė gali tęsti skolos išieškojimą kreditoriaus vardu siųsdama mokėjimo pareikalavimus ir vėliau pakartotiniai kreiptis į antstolį dėl priverstinio išieškojimo atnaujinimo. Procesas tęsiasi iki skola yra teisėtai išieškoma arba sumokama.

Skola ir su skolomis susijusios išlaidos

Už ką yra mano skola?
Susisiekite su kreditoriumi ar skolų išieškojimo įmone ir pasiteiraukite, Jums bus suteikta visa reikalinga informacija apie skolą ir jos susidarymą bei pateikti skolos susiformavimą pagrindžiantys dokumentai.
Šią skolą jau seniai esu sumokėjęs, ką man daryti?
Jei skolą jau sumokėjote, pateikite mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Jei skolą už Jus mokėjo kitas asmuo, apie tai informuokite, kad mokėjimas būtų tinkamai priskirtas.
Kaip galėjo susidaryti skola jei už paslaugas buvo mokėta?
Susisiekite su išieškojimo bendrove ar kreditoriumi ir paprašykite, kad Jums paaiškintų susidariusią situaciją, pasiruoškite su savimi turėti mokėjimo kvitus, kad būtų galima rasti nepriskirtą mokėjimą.
Kodėl taip ilgai niekas manęs neinformavo apie skolą?
Teisės aktai nenumato pareigos informuoti skolininko apie jo skolą, tačiau rūpestingi kreditoriai tai vis tiek daro. Apie skolą informuojama tuo adresu, kurį nurodėte pasirašydami sutartį arba, jei pranešėte apie jo pasikeitimą, naujuoju Jūsų nurodytu adresu. Jei Jūsų adresas pasikeitė, bet apie tai neinformavote, pareikalavimo laiškai Jums buvo siunčiami paskutiniu žinomu adresu ir dėl šios priežasties galėjo Jūsų nepasiekti.
Išieškojimo įmonės reikalaujama apmokėti skola yra neteisinga. Ką reikėtų daryti?
Jei manote, kad skolos suma neteisinga, nedelsdami susisiekite su išieškojimo įmone ir išdėstykite motyvus. Kuo ilgiau delsite, tuo sunkiau bus įrodyti galimą klaidą. Lindorff išsiaiškins dėl skolos su kreditoriumi, tuo tarpu išieškojimo veiksmai bus stabdomi iki bus išaiškinta galima klaida. Jei paaiškėtų, kad kreditorius per klaidą perdavė per didelę skolą, jos mokėti Jums nereikės. Taip gali atsitikti, jei už ankstesnius laikotarpius už Jus įmokas mokėjo kitas asmuo, kuris tinkamai nenurodė už ką yra mokama, todėl gauta įmoka nebuvo priskirta Jūsų skolai sumažinti.
Ar galiu gauti mano skolą įrodančius dokumentus?
Taip, to visada galite prašyti. Tik atminkite, kad dokumentų pateikimas gali užtrukti, ypač jei skola yra senesnė, nes kreditorius dokumentus gali būti atidavęs archyvuoti.
Kodėl tokia didelė skolos suma? Už ką reikalaujama bauda?
Laiku nesumokėjus už paslaugas, kreditorius įgyja teisę reikalauti ir netesybų – delspinigių ar baudos. Todėl atitinkamai pagal sutarties sąlygas įsipareigojimai turi būti vykdomi.
Kokios išlaidos susidaro išieškant skolas?

Išlaidos susidaro ieškant naujo skolininko adreso, tikrinant registrus, siunčiant laiškus, teikiant informaciją ir aptarnaujant klientus, prižiūrinti bei priskiriant mokėjimus ir pan.

Išieškojimo išlaidų dydis priklauso nuo skolų išieškojimo proceso etapo, atliktų veiksmų, skolos sumos bei tipo. Išlaidos didėja pradedant nuo ikiteisminio išieškojimo (geranoriško išieškojimo laiškais) etapo iki skolų priteisimo ir galimo priverstinio vykdymo per antstolius. Daugiau informacijos apie išieškojimo etapus galite rasti Gavote laišką skiltyje.

Ikiteisminio išieškojimo išlaidos

Įstatymas numato, kad į kreditoriaus nuostolius, už kuriuos atsakingu laikomas skolininkas, yra įskaičiuojamos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Tai išlaidos už siunčiamus priminimus, pareikalavimo laiškus, atliekamus skambučius, klientų aptarnavimą. Taip pat šio išieškojimo etapo metu skaičiuojami delspinigiai ir palūkanos. Delspinigių arba baudos dydis yra numatytas Jūsų ir kreditoriaus sutartyje. Palūkanų dydis taip pat numatytas Jūsų ir kreditoriaus sutartyje arba taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. įtvirtintas metinių palūkanų dydis (5 proc. kai apmokėti yra pradelsęs fizinis asmuo). Jei kreditorius ir skolininkas yra verslo subjektai, gali būti taikomos specialių įstatymu nustatytos kintančios palūkanų normos.

Skolos priteisimo išlaidos

Minimalios bylinėjimosi išlaidos neginčijamai skolai yra žyminis mokestis – 0,75 proc. nuo reikalaujamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 10 LTL, kuris papildomai yra indeksuojamas. Taip pat iš Jūsų gali būti priteisiamos papildomos išlaidos teisinei pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi išlaidos išauga, jei bylinėjimasis teisme yra komplikuojamas ir dėl to kreditorius turi teikti ieškinį, atstovauti savo interesus teisme, dėl to samdyti advokatą ir t.t.

Priverstinio vykdymo išlaidos

Priverstinio vykdymo metu taikomų išlaidų dydžius galite rasti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340135), kuria vadovaujasi antstoliai apskaičiuodami išieškomas sumas.

Ar įstatyme nustatyta viršutinė išieškojimo išlaidų riba?
Įstatymuose šių išlaidų dydis nėra ribojamas konkrečia suma, o dėl delspinigių šalys tariasi sutartyje. Tačiau yra nurodoma, kad šios sumos turi likti protingos.
Kas padengs išlaidas už išieškojimo įmonės paslaugas?
Išieškojimo išlaidas dažniausiai apmoka kreditorius, tačiau jis gali pagrįstai reikalauti šias išlaidas išieškoti (priteisti) iš įsiskolinusio kliento, todėl galutinis mokėtojas neretai tampa skolininkas.
Ar išieškojimo įmonė gali pareikalauti padengti išieškojimo išlaidas, nors jau būčiau sumokėjęs (-usi) sąskaitas?
Taip, jei skolą sumokėjote pavėluotai, Jums kyla pareiga mokėti netesybas už pradelstą sumokėti laikotarpį ar kompensuoti dėl pavėlavimo apmokėti kreditoriaus patirtas išlaidas, todėl skolų išieškojimo įmonė dėl to gali pateikti reikalavimą.
Ar mažesnes išlaidas patirsiu mokėdamas(-a) įsiskolinimą išieškojimo įmonei ar antstoliui?

Mažiau išlaidų patirsite skolą mokėdami skolų išieškojimo įmonei nei antstoliams priverstinio vykdymo metu. Tai susiję su tuo, kad kreditorius reikalavimui pasiekus antstolį jau būna patyręs nemažas išlaidas, susijusias su reikalavimo priteisimu ir perdavimu antstoliams, todėl nėra suinteresuotas nuolaidžiauti skolininkui. Taip pat šioje stadijoje neišvengiamai skolininkui reikės mokėti antstolių išlaidas. Daugiau apie ikiteisminio išieškojimo išlaidas rasite Kokios išlaidos susidaro išieškant skolas?

Taigi laukti priverstinio vykdymo siekiant išvengti didesnių išlaidų yra netikslinga. Kuo anksčiau susisieksite su išieškojimo įmone ir sutarsite dėl skolos apmokėjimo, tuo mažesnes išlaidas patirsite.

Kiti dažnai užduodami klausimai

Kas yra delspinigiai?
Delspinigiai yra šalių susitarimu nustatyta ir kreditoriaus bei jo kliento sutartyje nustatyta pinigų suma (dažniausiai procentine išraiška), kurią klientas moka kreditoriui už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Delspinigiai pradedami skaičiuoti sekančią dieną po sąskaitos apmokėjimo termino. Dažniausiai nurodoma delspinigių suma už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau ji gali būti nurodoma ir už mėnesį ar metus.
Ką daryti, jei tėvai ką nors įsigijo nepilnamečio vaiko vardu, nesumokėjo sąskaitų ir skolos buvo pateiktos išieškoti? Ar sąskaitas reikia apmokėti ir kas tai turi padaryti?
Tėvai turi teisę sudaryti sandorius už jų nepilnamečius vaikus iki 14 metų amžiaus. Tokie sandoriai turi būti sudaromi išimtinai dėl vaikų interesų. Už tokių sandorių kylančias skolas turi apmokėti tėvai. Jei skola lieka neapmokėta, vaikui tapus pilnamečiu, kreditorius gali kreiptis dėl sandorio į pilnamečiu tapusį vaiką.
Ar persikėlus gyventi į užsienį skolų pareikalavimai bus siunčiami ir ten?
Persikraustymas į kitą šalį skolos nepanaikina. Pareikalavimo laiškai gali būti siunčiami ir į užsienyje esančią Jūsų gyvenamąją ar darbo vietą. Skolos priteisimas ir priverstinis vykdymas taip pat galimi ir užsienyje. Jūs, būdami užsienyje, galite atlikti mokėjimus kreditoriams Lietuvoje pasinaudodami internetine bankininkyste ar darydami pavedimą iš užsienio banko. Norint apmokėti skolą, nėra būtina grįžti į Lietuvą.
Gavau laišką, kuriuo pranešama, kad mano skola tapo išieškojimo įmonės nuosavybe. Kokios būtų mano teisės?

Kreditorius reikalavimo teisę į įsiskolinimą gali perleisti kitai šaliai, pavyzdžiui finansinio tarpininkavimo įmonėms, perkančioms gautinas sumas. Perleidus reikalavimo teisę į skolą, skolininkas gauna apie tai informuojantį pranešimą su skolos padengimo galimybėmis.

Kreditoriaus pasikeitimas nepadidina Jūsų skolos sumos ir nesumažina Jūsų įsipareigojimo. Tai taip pat gali neturėti įtakos ir Jūsų anksčiau sudarytiems mokėjimo planams. Didžiausias pasikeitimas yra tas, kad turite mokėti skolą naujam kreditoriui. Jei per klaidą skolą apmokėsite pradiniam kreditoriui ir apie tai informuosite naująjį, Jūsų įmoka bus perduota, antrą kartą mokėti nereikės.

Susisiekite su naujuoju pranešime nurodytu kreditoriumi ir išsiaiškinkite esamą situaciją.

Kuo grindžiamas skolų pardavimas vienos įmonės kitai?

Pastaruoju metu daugėja įmonių svarstančių skolų pardavimo galimybę, nes nori atsisakyti abejotinų sąskaitų ir galimų nuostolių bei padidinti apyvartines lėšas. Be to, laiku neapmokėtos sąskaitos stabdo įmonių vystymąsi ir nukreipia jų kapitalą į nepagrindinę veiklą.

Paprastai šimtai ar net tūkstančiai vienetų gautinų sumų, kurios buvo išieškomos keletą metų, yra parduodamos vienu kartu. Gautinų sumų pirkimo kaina nustatoma įvertinus skolų apmokėjimo tikimybę.

Įmonės, tokios kaip Lindorff, perimančios reikalavimo teises, atidžiai įvertina gautinų sumų pirkimo riziką. Išieškojimo efektyvumo siekiama kompetentingų šios srities specialistų darbu, skolininkų informavimo ir aptarnavimo metu, mokėjimo planų sudarymu ir panašiomis priemonėmis.

Klausimai apie Lindorff

Iš kur Lindorff gavo mano duomenis?

Lindorff gauna informaciją iš kliento, perdavusio skolas išieškojimui. Taip pat Lindorff skolininkų duomenis tikrina viešuosiuose registruose. Lindorff yra registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

Lindorff Jūsų asmens duomenis valdo išskirtinai pagal teisės aktų reikalavimus, užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys liktų konfidencialūs ir būtų tinkamai saugomi. Lindorff asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims tam nesant aiškaus ir neabejotino teisinio pagrindo.

Ar galima išieškojimą, vykdomą Lindorff, perduoti kitai išieškojimo įmonei?
Įsipareigojimo nevykdantis klientas, perduotas skolų išieškojimui, negali pasirinkti ar pakeisti kompanijos, išieškančios iš jo skolą.
Kaip galėčiau susisiekti su Lindorff?

Su Lindorff susiekti galite:

El. paštu

Rašydami į sprendimas.lt@lindorff.com pašto dėžutę.

Telefonu

paskambinę numeriu +370 5 204 56 00.

Mūsų darbo laikas: pirmadieniais– ketvirtadieniais nuo 8-18 val., penktadieniais nuo 8-15.45 val.

Ar galima atvykti į Lindorff?
Taip, į Lindorff galite atvykti pirmadieniais– ketvirtadieniais nuo 8 iki 18 val., penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val., adresu: Lvovo g. 25, Vilnius. Esame įsikūrę Vilniaus Verslo Uosto mažojoje burėje, 15 aukšte.
Kaip galiu sužinoti, kurios mano neapmokėtos sąskaitos perduotos Lindorff išieškojimui?
Tai galite išsiaiškinti paskambinę Lindorff klientų aptarnavimo telefonu +370 5 204 56 00.
Bandžiau skambinti klientų aptarnavimo telefonu, bet nepavyko prisiskambinti. Ką turėčiau daryti?
Taip pasitaiko retai, tačiau galėjo nutikti, jei skambinimo momentu visos telefono linijos buvo užimtos. Tokiu atveju, prašome palaukti, kol atsilieps klientų aptarnavimo specialistas arba pabandyti paskambinti šiek tiek vėliau. Taip pat galite parašyti mums elektroninį laišką adresu sprendimas.lt@lindorff.com.
Noriu sumokėti skolą Lindorff, kur tai galiu padaryti ir kokius rekvizitus nurodyti?

Mokėti galite Nordea banke, Lietuvos pašte ar per internetinę bankininkystę. Mokėdami naudokite šiuos rekvizitus:

Įmokos gavėjas - Lindorff Oy filialas
Gavėjo kodas - 111882842
Bankas - Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos sk.
Banko kodas - 21400
Atsiskaitomoji sąskaita: LT262140030000056021
Mokėtojo kodas - Jūsų asmens / įmonės kodas
Mokant AB „Lietuvos paštas“ klientu aptarnavimo skyriuose:
Įmokos kodas – 312
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – COF.